Statistik er en måde at indsamle, analysere og præsentere data på. De kan bruges til at beskrive en population eller til at foretage forudsigelser om fremtidige begivenheder. Der findes mange forskellige typer statistik, og de kan indsamles på forskellige måder.

Statistiske metoder kan bruges til at:

-Beskrive fordelingen af en variabel
-Forudsigelser om fremtidige begivenheder
-At vurdere størrelsen af en population
-Sammenligne to eller flere grupper
-At fastslå sammenhængen mellem variabler

Der findes mange forskellige typer statistik, men nogle af de mest almindelige er:

-Gennemsnit og gennemsnit: Disse bruges til at beskrive den centrale tendens af et datasæt.
-Median: Dette er den værdi, der ligger i midten af et datasæt.
-Mode: Dette er den værdi, der forekommer hyppigst i et datasæt.
-Range: Dette er forskellen mellem den højeste og laveste værdi i et datasæt.
-Standardafvigelse: Dette er et mål for spredningen af et datasæt.
-Varians: Dette er et mål for spredningen af et datasæt.

Comments are closed.